Sjomansgatan.jpg

Namnsättning

Det är kommunen som fastställer namn på gator och vägar. Namnen används sedan vid fastställande av belägenhetsadresser. Inom tätorterna fastställer även kommunen namn på gång- och cykelvägar, cirkulationsplatser, kvarter, parker, torg och stadsdelar. Ibland ges även officiella namn för speciella platser.

Kart- och mätningsenheten ansvarar för att föreslå och sammanställa namnförslag, men det formella beslutet som fastställer namnförslagen tas i Samhällsbyggnadsnämnden.

Publicerad 2023-10-10, Uppdaterad 2024-01-29