Ansluta attefallshus eller komplementbyggnad

Om komplementbostaden har kök eller pentry samt toalett räknas den som en bostadsenhet. Då tillkommer en lägenhetsavgift enligt VA-taxan som anmälningspliktig.

Anmälan av extra bostadsenheter

Förändring av antalet lägenheter/bostadsenheter på en fastighet som är inkopplad till kommunalt vatten och avlopp är anmälningspliktig. Fastighetsägaren måste betala en engångsavgift för tillkommande bostadsenheter eftersom det sker en förändring av VA-förhållandet. Detta gäller även om bostadsenheten inte brukas året runt.

Anmälan av extra bostadsenheter kan göras via vår E-tjänst.

Så ska den nya bostadsenheten anslutas

Den nya vattenledningen ska vara kopplad efter vattenmätaren, det vill säga efter huvudbyggnaden. Den befintliga vattenledningen ska vara obruten från förbindelsepunkten till vattenmätaren.

Den nya spillvattenledningen ska kopplas på befintlig spillvattenledning inom tomten. Tänk på att lägga ledningen med tillräckligt fall och att det är bra om anslutningen sker via en rensbrunn. Dag- och dränvatten får inte anslutas till kommunens spillvattenledning.  

bild.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2021-11-19, Uppdaterad 2024-02-02