Kommunalförbund

Ystads kommun samarbetar med en del grannkommuner i två olika Kommunalförbund som styrs av var sin direktion.

Ystad- Österlenregionens Miljöförbund

Samarbete mellan Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner.

2018

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)

Samarbete mellan Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner.

2018

Publicerad 2021-05-10, Uppdaterad 2022-05-02