Ledamöter, kommunrevisionen

Ledamöterna i Ystads kommuns revision

Förtroendevalda revisorer:

 

  Bruno Andersson

Bruno Andersson (S) Ordförande
bruno.andersson@ystad.se

 

 

 

 

 

Bo Lönnerblad (M) Vice ordförande
Tel 0733 52 17 03
bo.lonnerblad@ystad.se

 

 

 

Paula Nilsson (M) paula.nilsson@kunskapsskolan.se

 

 

 

  Elisabeth Karlsson

Elisabeth Karlsson (S)
elisabeth.b.karlsson@ystad.se

 

  

 

Hans-Olof Håkansson

 

Hans-Olof Håkansson (S)
hanshakansson51@outlook.com

 

 

 

Thomas Persson

 

Thomas Persson (S)
perssonthomas0@gmail.com

 

 

 

 Gunilla Björklund

Gunilla Björklund (M)
gunilla.bjorklund@ystad.nu

 

 

 

 

Nicklas Ljungström (MP)
nicklas.ljungstrom@ystad.se

 

 

 

 

 

Per Kristiansson (SD)
per.kristiansson@ystad.se

 

 

 


 Sakkunnigt biträde:

 

Malin Lundberg
Ernst & Young 040-6931670, 070-2155845
Malin.Lundberg@se.ey.com

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-10-14, Uppdaterad 2019-04-29