shahadat-rahman-gnyA8vd3Otc-unsplash.jpg

Tillgängligheten på ystad.se

Tillgänglighetsredogörelse för ystad.se


Vårt mål är att i största möjliga grad uppfylla tillgänglighetsmålen enligt standarden WCAG 2.1, nivå AA.

Detta vill vi göra för att så många besökare som möjligt ska kunna ta till sig informationen på sajten, oavsett eventuella funktionsvariationer.

 

Webbplatsen

Sajten www.ystad.se är från början byggd och kodad med tanke på att möjliggöra och underlätta för en god tillgänglighet. Med en bra grund kan tillgängligheten ständigt förbättras.

I enlighet med detta tankesätt har vi byggt ut tillgängligheten efter hand. 

Den nuvarande webbplatsen skapades 2015. Under åren därefter har vi tillfört flera verktyg och hjälpmedel för att förstärka tillgängligheten, bland annat:

 • Uppläsningstjänsten ReadSpeaker som infördes 2016 och uppgraderades med ny spelare 2019.

 • ReadSpeaker fick även nya språkmoduler 2019, vilka möjliggör uppläsning på respektive språk av innehåll som med Google Translate-funktionen har blivit översatt till något av språken engelska, arabiska och farsi. 

 • Språket på vår webb: Vi arbetar med att få så många sidtexter som möjligt att vara skrivna i Klarspråk. Sedan 2009 har Sverige en lag som heter Språklag (2009:600). I språklagens paragraf 11 står det tydligt att "Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt". Därför ser vi att Klarspråk är rätt nivå för information på ystad.se.

  Arbetet med att se till att alla sidor på webbplatsen är skrivna i klarspråk är ett pågående arbete, och är långtifrån färdigt. Alla nya redaktörer som ges möjlighet att kunna påverka innehåll på ystad.se får vid redaktörsutbildningen en introduktion till språklagen och till hur de ska skriva texter i Klarspråk. 
   
 • Textning av video: Sedan september 2020 har vi en funktion för automattextning av rörlig bild och video i vår bildbank Mediaflow, liksom i systemet QuickChannel för sändningar av Kommunfullmäktiges och Ungdomsfullmäktiges sammanträden.

  Automattextade videor blir aldrig helt perfekt textade, men vår bedömning är att tekniken nu är så långt utvecklad att textningskvalitén blir godtagbar. Automatiska textningsfunktioner drivs med artficiell intelligens - AI - vilket ger att ständig förbättring av kvalitén inbyggt i systemen genom inlärning.

 • Med återkommande kontroll av webbplatsen övervakar och identifierar vi eventuella tillgänglighetsproblem för att kunna åtgärda dem.

 

Kommande systemskifte - övergång till SiteVision

Under 2023/2024 genomför vi ett projekt med att byta systemet som webbplatsen ligger i, från nuvarande Optimizely, till SiteVision. Vi gör bedömningen att SiteVision bättre kommer att stödja oss i arbetet med att göra webbplatsen ännu mer tillgänglig. I samband med systembytet lanserar vi även en helt nyskapad webbplats, med användarvänlighet och tillgänglighet i fokus. Planerad lansering av ny webbplats i den nya plattformen är hösten 2024.

 

Intern utbildning

Det finns ett stort antal medarbetare i Ystads kommun som har behörighet att redigera sidor på ystad.se. Oftast är rättigheterna kopplade till områden på webbplatsen som är knutna till den verksamhet medarbetarna jobbar inom.

Vi ser utbildningen inom området webbpublicering av dessa medarbetare som en del av tillgänglighetsarbetet. Ingen får behörighet utan att ha gått genom grundkursen i webbpublicering.

I grundkursen ingår alltid som en naturlig del ett avsnitt om tillgänglighet på webben. Det avser allt från språket som används till tekniska detaljer om hur information ska byggas upp och struktureras för att möjliggöra god tillgänglighet.

Grundkursen följs från och med 2022 upp med obligatoriska och återkommande e-utbildningar. De ges som korta lektioner i formatet nanolearning, för närvarande med ett verktyg från företaget Junglemap. Under vintern 2022/2023 ges en kurs med temat "Tillgänglighet för webben". Framöver planerar vi en kurs med temat "Att skriva för webben" som kommer att ge redaktörerna kunskap om hur de kan skriva med utgångspunkt i reglerna för Klarspråk. Dessa och ytterligare kurser kommer sedan att aktiveras för nytillkomna redaktörer och kommer alltid att vara obligatoriska.

 

Upplever du ett problem?

Om du på grund av din funktionsvariation upplever ett problem med att ta till dig information på kommunens webbplats, är du välkommen att anmäla det till Ystads kommun genom att fylla i detta formulär. Du kan också be om hjälp i kommunens telefonväxel, 0411-57 70 00

Du kan också göra en anmälan av eventuell bristande tillgänglighet direkt till tillsynsmyndigheten för tillgänglighetsfrågor inom offentlig sektor, Myndigheten för digital förvaltning.

Kända problem på webbplatsen

Under hösten 2022 uppmärksammades att den tidigare inställningen i redigeringsverktyget som påminde redaktörer att förse bilder med alternativtext, alt-text, i samband med montering av bild och som samtidigt innehöll en regel om att alt-texter skulle bestå av minst fem tecken, har fallit bort. Detta problem ingår i en lista över åtgärder som vi genomför i samband med en teknisk, grafisk och strukturell förändring av ystad.se. Arbetet påbörjas i december 2022.

Problemet med alt-texterna berör dock inte bilder på sidor skapade före hösten 2022.

 

Fakta om tillgängligheten i videospelare på ystad.se

Under hösten 2020 driftsatte vi nya videospelare i vår bildbank Mediaflow. Spelaren gör rörlig bild så tillgänglig som möjligt. I kombination med en funktion för automattextning med AI-funktioner inbyggd i systemen kan vi erbjuda textning för nya videor som vi publicerar. I några fall har vi istället valt att använda skrivna referat av det som sägs i filmen, nåbara via en länk där videon visas.

Videospelarens möjligheter

 • Möjlighet att visa undertexter.

 • Stöd för alternativt textspår med förklaringstext

 • Stöd för interaktiv transkribrering: Stöd för att visa upp undertexter som en löptext i en separat ruta där det som sägs i videon markeras i texten i realtid.

 • Ändra videohastighet. Möjlighet att ändra hur snabbt videon spelas upp.

 • Ändra hur undertexter visas. Kunna påverka undertexternas typsnitt, storlek, färg och position. Texten skalas olika beroende på skärmstorlek.

 

Tillgänglighetskrav som spelaren uppfyller (enligt WCAG 2.1, nivå AA)

 • Möjlighet att kontrollera spelaren med tangentbordet. Tydlig logik för hur man navigerar med tabbar och andra tangenter.

 • Stöd för skärmläsare/tydlig märkning på olika funktioner. Alla funktioner ska ha texter som beskriver deras funktion. Detta så att en skärmläsare kan förstå och använda dem.

 • Tydlig kontrast mellan text, kontroller och bakgrund. Alla visuella element är anpassade för att personer med synnedsättning ska kunna använda dem med tydliga kontraster mellan elementen.

 • Responsivitet så spelaren fungerar på olika skärmstorlekar. Spelaren är anpassad för att alltid fungera på olika enheter, när webbläsaren är inzoomad eller ett zoomverktyg används.

 • Anpassad för färgblinda. Inga element använder enbart färg för att förmedla information. Spelaren testas mot olika typer av färgblindhet för att säkerställa att funktionen är tydlig även när en person inte har fullt färgseende.

Sändning av sammanträden i Kommunfullmäktige

Det system Ystads kommun använder för att sända sammanträden levereras av Quickchannel och sändningarna visas i plattformens egen videospelare. Även den uppfyller krav enligt regelverket i WCAG.

 

 

Publicerad 2020-09-22, Uppdaterad 2023-11-23