Vi som jobbar här

Anna Gullmark
Museichef
0709-47 72 83
anna.gullmark(at)ystad.se

 

Henrik Axrud
Receptionist
0761-270852
henrik.axrud(at)ystad.se

 

Ingela Bergils
Föremålsantikvarie
0411-577717
ingela.bergils(at)ystad.se

 

Angelica Bondesson
Pedagog
0709-477605
angelica.bondesson(at)ystad.se

 

 

Kristina Bäckwall
Museikoordinator/Charlotte Berlins museum
0411-577614
kristina.backwall(at)ystad.se

 

Lucas Gölén
Museifotograf
0411-577772
lucas.golen(at)ystad.se

 

Annika Jönsson
Museikoordinator/YF - Ystads kulturhistoriska förening
0411-577655
annika.a.jonsson(at)ystad.se

Mats Stellgren
Museiassistent
0411-577286
mats.stellgren(at)ystad.se

 

Tina Westergren
Intendent
0730-780267
tina.westergren(at)ystad.se

 

Carl Johan Wirsell
Museitekniker
0725-401879
carljohan.wirsell(at)ystad.se

 

Hanna Permbo (Ledig)
Museikoordinator

Publicerad 2013-09-13, Uppdaterad 2024-05-28