Kontakt

Klostrets receptiontel: 0411-577286 klostret(at)ystad.se

Personal

Sebastian Goksör
Museichef
Tfn: 0411-577283
sebastian.goksor(at)ystad.se

Henrik Axrud
Receptionist
Tfn:0761-270852
henrik.axrud(at)ystad.se

Ingela Bergils
Föremålsantikvarie
Tfn: 0411-577717
ingela.bergils(at)ystad.se

Pär Bjelvehammar (Tjänstledig)
Intendent
Tfn: 0411-577302
par.bjelvehammar(at)ystad.se

Kristina Buhrgard
Museipedagog/intendent
Tfn: 0411-577605
kristina.buhrgard(at)ystad.se

Kristina Bäckwall
Museikoordinator/Marknadsföring
Tfn: 0411-577614
kristina.backwall(at)ystad.se

Lucas Gölén
Museifotograf
Tfn: 0411-577772
lucas.golen(at)ystad.se

 

 


Elisabeth Jeansson
Museikoordinator/Utställningar
Tfn: 0709-477495
elisabeth.jeansson(at)ystad.se

Annika Jönsson
Museikoordinator/Evenemang
YF - Ystads Kulturhistoriska Förening
Tfn: 0411-577655
annika.a.jonsson(at)ystad.se

Nils Kvist
Museitekniker
Tfn: 0411-577243
nils.kvist(at)ystad.se

Hanna Permbo
Museikoordinator/Butik
Tfn: 0411-577168
hanna.permbo(at)ystad.se

Mats Stellgren
Museiassistent
0411-577286
mats.stellgren(at)ystad.se

Tina Westergren
Intendent
0730-780267
tina.westergren(at)ystad.se

Carl Johan Wirsell
Museitekniker
Tfn: 0725-5401879
carljohan.wirsell(at)ystad.se

 

Publicerad 2013-09-13, Uppdaterad 2020-10-19