Program 2020

Klostret i Ystad följer utvecklingen kring coronaviruset (Covid-19) och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta kan innebära att program behöver anpassas eller ställas in med kort varsel .

 

Onsdag 5 augusti kl. 11.00, 13.00 och 15.00                                                             

Visning Klostrets historia

Vi erbjuder visningar av Klostrets historia på svenska, engelska och tyska.
kl. 11.00 Engelska, kl. 13.00 Tyska, kl. 15.00 Svenska
Ingen föranmälan. För att minska smittspridningen av coronaviruset (Covid-19) hålls visningar utomhus på området runt Klostret (max. 20 deltagare) och vid dåligt väder i kyrkan (max. 12 deltagare).
Entré inkl. museientré: 50 kr.
Plats: Klostret

 

Onsdag 12 augusti kl. 11.00, 13.00 och 15.00                                                            

Visning Klostrets historia

Vi erbjuder visningar av Klostrets historia på svenska, engelska och tyska.
kl. 11.00 Engelska, kl. 13.00 Tyska, kl. 15.00 Svenska
Ingen föranmälan. För att minska smittspridningen av coronaviruset (Covid-19) hålls visningar utomhus på området runt Klostret (max. 20 deltagare) och vid dåligt väder i kyrkan (max. 12 deltagare).
Entré inkl. museientré: 50 kr.
Plats: Klostret


Söndag 30 augusti kl. 12.00 -16.00

Finissage Sötvatten - en värld av liv

Naturfotograf Johan Hammar visar utställningen.
Ytterligare information kommer senare!!
Plats: Klostret

 

Onsdag 9 september kl. 19.00

Gruvindustrins baksida - hur påverkar anrikningsdammar miljön och hur kan vi minimera risken för negativ inverkan?     

I dagens samhälle är vi beroende av metaller i vårt dagliga liv och mer och mer mark tas i anspråk för gruvbrytning. Anrikningsdammar är en av industrins viktigaste infrastruktur och används för att lagra anrikningssand, en slaggprodukt, som innehåller höga halter av tungmetaller men även ibland kemikalier. Urlakning och erosion är ett stort problem som sprider tungmetallerna till den omgivande naturen. Emma Sandell Festin, nybliven skoglig doktor, har under sin doktorand forskat om hur inhemska trädslag i Zambia kan användas för att minska risken för spridning och kapsla in anrikningsdammarna med ett vegetationstäcke, något som kan komma att bli av intresse även i Sverige om brytning av vanadin blir av. Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86.
Entré 80 kr.
Plats: Klostret

 

Onsdag 23 september kl. 19.00

Invasiva främmande arter – ett globalt problem

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald, men de kan också skada jord- och skogsbruk, människor och djurs hälsa och kulturella värden. Nils Carlsson, expert på ämnet, berättar om hur detta problem snabbt växer i en allt mer globaliserad värld. Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86.
Entré 80 kr.
Plats: Klostret


Onsdag 30 september kl. 19.00

Vilka ekosystemtjänster finns i Ystads kommun?

Kommunekolog Andrea Nowag berättar om vilka ekosystemtjänster som finns i Ystads kommun, vilka som saknas eller behöver förstärkas och hur de samverkar. Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens olika ekosystem (livsmiljöer) levererar till oss människor. Vi är beroende av dessa tjänster för vår överlevnad. Primärproduktion ger oss livsmedel, växterna ger oss syre, luftrening och vattenrening, jordens mikroorganismer ger oss jordmånsbildning och i naturen får vi naturupplevelser som kan påverka vår hälsa positivt.
Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86.
Entré 80 kr.
Plats: Klostret

 

Onsdag 7 oktober kl. 19.00

Dussinet fullt

Föredrag av professor Ivo Holmqvist om tretton danska arkitekter verksamma i Skåne under andra hälften av 1800-talet, särskilt om Peter Boisen, Ystads förste stadsarkitekt.
Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86.
Sammarr. YF - Ystads Kulturhistoriska Förening.
Entré 80 kr, medlemmar i YF - Ystads kulturhistoriska Förening 40 kr.
Plats: Klostret

 

Onsdag 21 oktober kl. 19.00

Fest och fasta i det medeltida Skandinavien

Från salt sill och kål till hjortstek i kostbara såser. Det medeltida köket var mycket mer än bara en fråga om överlevnad eller frosseri, maten var central i det medeltida Skandinaviens ekonomi, kultur och religion. Under föredraget berättas om vad man åt, hur maten tillagades och vilken roll den spelade både i det medeltida samhället, men också i kyrkan. Föredrag av kulinarisk arkeolog Daniel Serra.
Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86.
Entré 80 kr.
Plats: Klostret


Onsdag 28 oktober kl. 19.00

Ystad-Metall 1919–1969: När metallen satte Ystad på designkartan

Under 1920- och 1930-talen blev föremål av tenn, brons och mässing från Ystads Metallindustri berömt i initierade formkretsar världen över. Antikvarien Jonas Barros Eriksson har grävt i arkiv, rotat på vindar och intervjuat släktingar till konstnärerna för att kunna berätta företagets tidiga historia. Föredraget baseras på boken ”Ystad-Metall 1919–1969”, utgiven 2020.
Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86.
Sammarr. YF - Ystads Kulturhistoriska Förening.
Entré 80 kr, medlemmar i YF - Ystads Kulturhistoriska Förening 40 kr.
Plats: Klostret

 

Onsdag 28 oktober kl. 10.00 - 12.00

Höstlov på Klostret med naturverkstad.

Kom till Klostret och experimentera med vatten och växter. Vi gör också insektshotell, fågelgodis och andra spännande saker. Roligt quiz och god fika blir det också.
Höstlovsaktivitet för barn 7–12 år.
Föranmälan senast 25/10 till Klostrets reception tel. 0411-57 72 86.
Obs! Det går inte att anmäla på telefonsvararen.
Fri entré
Plats: Klostret

 

Torsdag 29 oktober kl. 10.00 – 12.00

Höstlov på Klostret med naturverkstad.

Kom till Klostret och experimentera med vatten och växter. Vi gör också insektshotell, fågelgodis och andra spännande saker. Roligt quiz och god fika blir det också.
Höstlovsaktivitet för barn 7–12 år.
Föranmälan senast 25/10 till Klostrets reception tel. 0411-57 72 86.
Obs! Det går inte att anmäla på telefonsvararen.
Fri entré
Plats: Klostret

 

Onsdag 11 november kl. 19.00

Modernistisk arkitektur i Ystad kommun

Stadsantikvarie Karl Ekberg berättar om modernistisk arkitektur i Ystads kommun. Det görs nedslag i Ystad hamn, Glemmingebro och Sövestad och vi får bl.a. stifta bekantskap med en unik silokonstruktion, ett postmodernistiskt parkeringshus i kalla krigets 1980-tal och en prästgård i brutalistisk arkitekturstil. Det berättas om lokala arkitekter som Rune Welin och Claes B. Persson, men även andra kända namn som Bengt Edman och ingenjör Nils Weibull.
Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86.
Entré 80 kr.
Plats: Klostret

 

Onsdag 18 november kl. 19.00

Nationella genbanken bevarar trädgårdsväxter för framtiden

I juni 2016 invigdes Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter. Genbanken innehåller en unik samling äldre trädgårdsväxter från hela landet. Den är placerad vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och är en fältgenbank där sorterna bevaras genom odling tillsammans med sin kulturhistoria. Föredrag av genbankskurator Karin Persson.
Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86.
Entré 80 kr
Plats: Klostret


Söndag 29 november kl. 12.00 – 16.00

Första advent på Klostret

Kom med hela familjen och julpyssla på Klostret. 
Ytterligare information kommer senare!!
Plats: Klostret

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2020-07-08