loggorna_samlade.jpg

Kommungemensamma arrangemang

Ystad i sin roll som regional kärna har bjudit in Tillväxt Syd och grannkommunerna Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Tomelilla, för att nå alla företag i sydöstra Skåne.

"FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer"

Ett paraply initierat av oss på Marknad och Näringsliv, Ystads kommun för företag och organisationer med hållbarhet som en integrerad del av sin business och företagsutveckling medvetet eller omedvetet. Ystads kommun tillsammans med Tillväxt Syd är navet i paraplyet ”FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer”

Under 2018 anordnades två arrangemang som vid båda tillfällena hade över 100 deltagare varav 60 representerade företag och organisationer på plats. I mars 2019 arrangerade vi tillsammans ett hackaton/workshop med metoden "lego serious play" och i oktober var fokus att ta fram en handlingsplan kopplat till de globala målen. Läs mer om de olika arrangemangen nedan och titta gärna på filmerna.

Publicerad 2021-06-26, Uppdaterad 2023-12-14

Kontakt

Marknad & Näringsliv
Lotte Nilsson
Företagslots
0411-57 80 00

Goda exempel

FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Facebook
YouTube