Ägaridé och ägardirektiv

Ystads kommun äger via sitt dotterbolag Ytornet AB samtliga aktier i Ystad Hamn Logistik AB. Ägarna har beslutat om ägaridé och direktiv vilka sammanfattas enligt följande:

Ystad Hamn Logistik AB ska inom arrenderat hamnområde tillhandahålla hamn- och logistiktjänster så att kunderna uppfattar att de får god kvalitet. Man ska marknadsföra Ystad Hamn så att rederier, färjeoperatörer och andra intressenter uppfattar hamnen som en naturlig port för färjetrafik över södra Östersjön, utveckla hamnens verksamhet i nära samverkan med kunderna, informera om hamnens betydelse för Ystads kommuns utveckling och marknadsföra hamnens verksamhet till de som bor, befinner sig eller verkar i Ystads kommun. 

Ystad Hamn Logistik AB skall kombinera affärsmässighet med kommunal nytta och kontinuerligt informera ägarna om bolagets status, framtidsplaner och händelser av större betydelse.

I samverkan med kommunstyrelsens arbetsutskott ska Ystad Hamn Logistik AB förelägga Ystads kommun investeringsobjekt som är viktiga för hamnens utveckling samt i övrigt bedriva sin verksamhet så att ägarnas avkastningskrav uppnås och inom samtliga verksamheter arbeta för god miljö och säkerhet.

Bolaget skall leva på egna intäkter och den ekonomiska stabiliteten skall successivt stärkas. Driftskostnader och investeringar skall därför hållas på en nivå som ger förutsättningar för en långsiktigt god ekonomi. Bolaget skall långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska kommunens risktagande som ägare samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar. Bolaget skall successivt öka soliditeten till 85%.

Publicerad 2023-06-25, Uppdaterad 2024-01-02