Filma och fotografera i hamnen

Vill du filma eller fotografera i hamnen? Då måste du söka tillstånd.

Ystads hamnanläggning är ett skyddsområde enligt lagen om sjöfartsskydd. I och i närheten av områdena finns restriktioner för fotografering och inspelning av film.

Vill du fotografera eller filma i eller i närheten av dessa områden måste du ansöka om tillstånd.

Blankett för att ansöka om filmtillstånd

Fyll i blanketten, underteckna, scanna in blanketten och mejla den till port@ystad.se

Publicerad 2022-11-26, Uppdaterad 2024-04-15