Kamerabevakning

Ystad Hamns område är under kamerabevakning för att säkerställa att endast behöriga personer har tillträde till hamnanläggning, sjöfartskyddsområde och skyddsobjekt samt för att upprätthålla ordningen.

Tillstånd från Datainspektionen innehas för kameror vars upptagningsområde utgörs av områden där allmänheten har tillträde till. Övriga kameror berörs ej av tillståndsplikt.

Uppspelning av lagrat material

Personal med särskild behörighet kan, vid misstanke om följande händelser, få tillgång till inspelat material:

  • Obehörig närvaro/passage
  • Skadegörelse eller oenighet om uppstådd skada
  • Övriga oegentligheter som strider mot hamnordning och driftföreskrifter eller som utgör ett hot mot inneliggande fartyg och anläggning
  • Andra lag- och avtalsbrott

Uppspelning och kontroll får även ske som del av en planerad övning eller vid felsökning av teknisk utrustning.

Med ansvaret följer tystnadsplikt enligt 22§ Kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200). Under särskilda omständigheter får inspelat material lämnas ut till: Polismyndighet och Räddningstjänst.

Lagring av inspelat material

Material som spelas in lagras i ca 2 månader, därefter spelas det över. Registrerade som har frågor om hur deras uppgifter behandlas ombeds kontakta Ystad Hamns personuppgiftsombud.

Datainspektionen

Den registrerade har rätt att klaga till Datainspektionen om personen anser att Ystad Hamn bryter mot gällande lagar och krav. Ystad Hamn ser helst att den registrerade i första hand vänder sig till Ystad Hamns personuppgiftsombud och meddelar vad den anser vara fel. Ystad Hamn kan då rätta till ev brister.

Kontaktuppgifter

Ystad Hamns personuppgiftsombud:
Veronika Leo
veronika.leo@ystad.se

Ystads kommuns dataskyddsombud:
dataskyddsombudet@simrishamn.se

Publicerad 2023-10-07, Uppdaterad 2024-01-02