iPad

Förändrat lärande i fokus

Alla elever i åk 2-9 lånar från och med läsåret 2019/2021 en egen personlig iPad. Därtill har de god tillgång till allmäna datorer. 

Sedan 2013 har förskolan tillgång till iPads. All personal har en egen personlig iPad utöver de allmäna iPads som finns på alla avdelningar.

Satsningen är en del av IT-policyn som antogs av Barn- och Utbildningsnämnden hösten 2010, där ett förändrat lärande är i fokus. IT-policyn ersattes i december2017 av Digital Utvecklingsplan för förskolan och grundskolan. Målsättningen är att digitala verktyg ska användas naturligt i vardagen, höja den digitala kompetensen, stimulera kreativiteten och bidra till ökad måluppfyllelse.

Vid en satsning på personliga digitala verktyg hamnar tekniken lätt i centrum, men liknande satsningar visar att det är pedagogiken som måste vara i fokus för att utveckla kunskapssyn och arbetssätt, samt förändra och förbättra den pedagogiska lärandemiljön. 

Kvittens

Regler för lån av digitalt verktyg

Publicerad 2021-08-09, Uppdaterad 2023-11-16