Mac

Förändrat lärande i fokus.

 

Alla elever i åk 6 lånar en egen personlig dator. Därtill har de viss tillgång till iPads. 

Satsningen är en del av IT-policyn som antogs av Barn- och Utbildningsnämnden hösten 2010, där ett förändrat lärande är i fokus. IT-policyn ersattes i december2017 av Digital Utvecklingsplan för förskolan och grundskolan. Målsättningen är att digitala verktyg ska användas naturligt i vardagen, höja den digitala kompetensen, stimulera kreativiteten och bidra till ökad måluppfyllelse.

Vid en satsning på personliga datorer hamnar tekniken lätt i centrum, men liknande satsningar visar att det är pedagogiken som måste vara i fokus för att utveckla kunskapssyn och arbetssätt, samt förändra och förbättra den pedagogiska lärandemiljön. 

Erbjudande, information och avtal åk 4 2018

Kvittens

Ordningsregler för lån av digitalt verktyg

Publicerad 2021-08-09, Uppdaterad 2023-11-16