Slott och fornlämningar

Det står en doft av både dansktid och svensk 1800-tals glans kring slotten och herrgårdarna i Ystads kommun. Idag är många av dem betydande jordbruksföretag medan andra är platser för kulturella aktiviteter av olika slag.

Bjersjöholms slott

Bjersjöholm och Bergsjöholm

Renässansslottet Bjersjöholm som troligen uppfördes i början av 1500-talet, var fram till 1700-talets slut en mäktig anläggning med kringbyggd borggård och vallgrav. I mitten av 1990-talet genomfördes en omfattande yttre restaurering med Länsstyrelsens hjälp. I anslutning till slottet ligger Bergsjöholms slott som uppfördes 1850 och som är en privat bostad.

 

Marsvinsholm

Marsvinsholms slott

Slottets anor går ända tillbaka till 1300-talet. Då byggde den danske kungen ett slott ”några bösskott” från den nuvarande slottsbyggnaden. Det befintliga slottet uppfördes 1644-1648 av Otte Marsvin. Det är också härifrån som slottet fått sitt namn; ”marsvin” som betyder tumlare/delfin på danska.  

Mellan 1996 till 2012 spelade Ystads Stående Teatersällskap friluftsteater i slottsparken. 

Vänligen respektera att Slottsparken inte är öppen för allmänheten.

 

 


Charlottenlund

Charlottenlunds slott

Ett nästan kungligt slott; ägaren, Gustav III:s finansminister Erik Ruuth,döpte på 1700-talet om Snårestads säteri, som gården kallades, efter sin hustru Charlotta.
Den slottslika huvudbyggnaden uppfördes 1849-1850 av ”kungen av Skåne” Arvid Posse.
1901 köptes Charlottenlund av ”sockerbrukskungen” Jacob Lachmann. Familjen äger fortfarande slottet som bland annat innehåller en förnämlig samling 1800-talskonst och ett värdefullt bibliotek.

 

Krageholms slott

Högestad och Krageholm

Dessa är två slott med anknytning till den skånsk-danska historien. På Krageholm residerade på 1670-talet den mäktige Jörgen Krabbe. Han anklagades av Karl XI för ”otillbörligt umgänge” med danskarna och avrättades på Stortorget i Malmö den 13 januari 1678. Inrymd i Krageholms slott är en kyrka i barockstil ritad av slottsarkitekten i Stockholm Nicodemus Tessin d y.

Ovan nämnde Jörgen Krabbe var också ägare till Högestad gods. Hans änka, Jytte Thott, tog makens avrättning så hårt att hon lät inreda ett rum helt i svart. Hon lär dessutom spöka på Högestad. Högestad bildar idag tillsammans med Torup, Christinehof och Baldringe ett av Sveriges största fideikommiss. Det är också känt för sin julmarknad och ägs av den miljöengagerade greven, Carl Piper.

 

Fornminnen

Dösen Klövasten

Det finns cirka 370 bevarade milstenar i Skåne. En av de allra äldsta är från 1600-talet och står vid Stora Västergatan i Ystad.

I Svarte, söder om landsvägen, ligger stensättningen Disas ting, som troligen daterar sig till yngre bronsåldern.

Stora Köpinge, en av de första handelsplatserna i området, är rikt på fornminnen. Vid kyrkan står dösen Trollasten som är en av många välbevarade megalitgravar i den här delen av Skåne.

Socknarna Balkåkra och Sjörup, har varsin kyrkoruin från medeltiden. Sjörup restaurerades på 1960-talet och är så gott som i ”originalskick”.
Av Balkåkra återstår tornet och en del av långhusets murar, koret har byggts om till gravkapell. 

 

Medeltidskyrkor      

Valleberga kyrka

Många av Skånes medeltidskyrkor finns runt Ystad. Den rikt utsmyckade Bjäresjö kyrka,

Valleberga rundkyrka från 1100-talet och den intakta 1800-tals kyrkan i Bromma kan nämnas.
I kyrkorna bjuds det, särskilt sommartid, på ett stort utbud av konserter. Konserter ges även i Marsvinsholms 1800-talskyrka, som är en av Sveriges större landsortskyrkor i sten.

 

 

 

 

 

Publicerad 2021-06-17, Uppdaterad 2023-08-14

Slottrundan

Fem slott, en borg och ett kloster! Nya Slottsrundan Alla barn kan följa Greve Korre på en spännande skattjakt runt Slottsrundan.

slottsrundan.jpg