Tornväktaren

En levande tradition i Ystad

 

Varje natt året runt ljuder en utdragen, dov signal över Ystads centrum. En tonstöt för varje kvart i varje väderstreck! Det är Tornväktaren i S:ta Maria kyrkas torn som förkunnar att allt är lugnt i staden enligt en flera hundra år gammal tradition.

Riktigt hur länge Tornväktaren (i folkmun även kallad lurblåsaren) i Ystad haft den här uppgiften vet man inte. Med säkerhet kan den dateras till 1700-talet då kyrktornet fick sitt nuvarande utseende. Tornväktarens funktion var förr att varna ystadborna om det kom ovälkommet besök land- eller sjövägen eller om det började brinna.

Idag är Tornväktaren stadens symbol och vakar fortfarande över staden. Istället för att blåsa sin varningssignal om något händer, ringer han räddningstjänst eller polis.

Besökare som hört talas om Tornväktaren tvivlar i det längsta på att det är en livs levande person som upprätthåller funktionen. Inte förrän de stått nedanför kyrkan och fäst blicken på det lilla fönster som finns under urtavlorna i de fyra väderstrecken och sett denne "kommunalarbetare" sticka ut sin kopparlur har de blivit övertygade. Från klockan 21.15 till klockan 24.00 hörs Tornväktarens signaler.

 

S:ta Maria Kyrka

Kyrkan uppfördes på 1200-talet och är därmed stadens äldsta bevarade byggnad. I kyrkan finns en unik silversamling huvudsakligen bestående av föremål tillverkade av de gamla ystadmästarna. S:ta Maria kyrka har varit föremål för flera ombyggnader, den största på 1800-talet, då utseendet förändrades radikalt. 1923, när Sam Stadener var kyrkoherde i Ystad, beslöt man sig för att så långt som möjligt återskapa kyrkans ursprungliga utseende. Det arbetet pågick i två år. Om man lyckades är det ingen som vet, eftersom det inte finns några avbildningar att jämföra med. 

Utöver S:ta Maria kyrka har Ystad ytterligare tre kyrkobyggnader: S:t Petri kyrka vid Klostret, S:t Nicolai kyrka - Katolska kyrkan - som ligger mellan Stickgatan och Åfåran samt Hälsobackskyrkan - pingstförsamlingen på Hyllegatan.

Publicerad 2021-01-10, Uppdaterad 2024-05-13

Sommartider för tornväktaren

Mellan1 juni och 31 augusti, är tornväktarens tider sommaranpassade och då kan du som besökare hälsa på tornväktaren utanför Mariakyrkans ingång.

Hälsningen sker vid kl. 19:45 varje kväll och då berättar tornväktaren om sitt yrke innan det är dags att blåsa första gången på kvällen klockan 20:15. Därefter blåser tornväktaren som vanligt varje kvart fram till kl. 24:00.

Och så blir det i fortsättningen.