Hyran

Betalning av hyran

Hyran betalas i förskott till bankgironummer 5065-4607. Du får din hyresavi runt den 10 varje månad och betalningsdag är alltid den sista vardagen före den månad hyran avser. 

Du kan alltid se uppgifter om din hyra som inloggad i vår Boportal. Där hittar du till exempel aktuellt hyresbelopp, OCR-nummer och bankgironummer.

Som alternativ till att få en pappersfaktura hem i brevlådan kan du välja autogiro, pdf-faktura.

Autogiro

Beloppet dras automatiskt från ditt konto natten till den sista vardagen i månaden. Skulle det saknas täckning görs ytterligare tre försök under natten till de tre första vardagarna i nästkommande månad. Finns det inte pengar på kontot då måste inbetalningen ske på annat sätt. När du anslutit dig till autogiro får du inte längre någon pappersavi i brevlådan varje månad, utan endast om hyresbeloppet förändras. Men du kan fortfarande se uppgifter om din hyra i vår Boportal.

Om du vill betala med autogiro anmäler du detta antingen i din internetbank eller genom att klicka på länken nedan och fylla i medgivandeformuläret:

Medgivandeformulär autogiro

Pdf-faktura

Som alternativ till att få en pappersfaktura i din brevlåda kan du även välja att få den som en pdf-faktura via e-post. Kontakta oss om du är intresserad av pdf-faktura.

Sena betalningar

Återkommande sena betalningar kan leda till att ditt hyreskontrakt sägs upp. Om du inte betalar din hyra i tid får du först en påminnelse. Skulle du ändå inte betala lämnas ärendet över till inkassobolag som skickar ut ett inkassokrav. Om hyran uteblir efter inkassokravet lämnas en ansökan om betalningsföreläggande och begäran om avhysning till Kronofogdemyndigheten.

Publicerad 2023-07-04, Uppdaterad 2024-03-26

Har du några frågor om din hyra?

Kontakta gärna oss på

telefon: 0411-57 72 00 (knappval 3)

eller e-post: faktura@ystadbostader.se