Rättigheter och skyldigheter

Hyresvärden har ingen rätt att gå in i din lägenhet men du är
skyldig att låta hyresvärden komma in för:

  • Nödvändig tillsyn t ex planering av reparation
  • Brådskande arbete
  • Reparationer, hyresvärden skall då meddela i förväg
  • Visning av lägenheten, om den är hyresledig.

Extra utrustning

Anskaffar du egen tvättmaskin eller diskmaskin, skall denna vara inkopplad på ett korrekt sätt samt ha en extra avstängningsventil. Diskmaskin kräver även ett avrinningstråg.
Några hyresgäster behöver kanske en extra frys, då är det viktigt att denna kopplas rätt.
OBS! Jordat uttag gäller alltid.

Kontakta ALLTID din hyresvärd innan du installerar denna extra utrustning.
Då får du också goda råd utan kostnad. 0411-577200 knappval 2.

Brand och infartsvägar

En gyllene regel vid brand är, stäng in branden oavsett om det brinner hos dig,
grannen eller i något förråd och larma brandkåren omedelbart.
Brandvarnare är ett både billigt och bra skydd. Ibland kan flera behövas.
En annan billig livförsäkring är att ha en brandsläckare i lägenheten.
Tänk på att inte blockera brandvägar och infartsvägar till bostadsområdena.
En blockerad väg kan kosta liv och egendom.
Gör dig själv och dina grannar en tjänst, blockera ej dessa vägar.

Publicerad 2023-01-19, Uppdaterad 2024-01-29