Friiska gården

Kvarteret Wilhelmina, Stora Västergatan 20.

Friiska gården

Friiska gården

Stora Västergatan med Friiska gården lite längre fram på gatan.

Byggnaden uppfördes 1788 av handelsmannen Lars Friis. Den vackra korsvirkesgården tillkom först 1977 sedan de äldre byggnaderna totalförstördes i en brand. De gamla ritningarna har använts då nuvarande gårdslängor uppfördes. Gatubyggnadens grundmurar är drygt en meter tjock och detta kan tyda på att bottenvåningen är äldre än övriga huset, kanske från medeltiden.

Publicerad 2020-05-06, Uppdaterad 2023-04-03