Ulfsbergska huset

 

Ulfsbergska huset

Ulfsbergska huset

I västligaste delen av kvarteret ligger detta korsvirkeshus, uppfört 1778. På framsidans entré sitter en rutindelad ”Ystaddörr” med rosettblommor. Omkring sekelskiftet ägdes huset av med. Dr. stadskirurgen och brigadläkaren Johan Erik Ulfsberg (1767-1835), som var gift med Hedvig Ninnie, syster till handelsmannen Gustaf Hagerman. När Ulfsberg dog köpte Hagermans bokhållare Johan Wilhelm Gyllenkepp fastigheten.(Han var bokhållare i varuhuset på Stora Norregatan nuvarande Siriushuset). Lars Daniel Kemner startade här sin affärsbana för att senare mest ägna sig åt Ystads Gjuteri och Mekaniska Verkstad. Efter Kemners tid drev köpmannen Svante Svensson speceri- och diversehandel under många år.

Publicerad 2023-05-06, Uppdaterad 2024-04-04