Krumlindes hus

 

Krumlindes gård

VästerportKrumlindes hus till höger

Västerport

Torghandel på Västerport

Har ursprungligen varit en handelsgård uppförd på 1750-talet av handelssläkten Krumlinde. Gårdens läge vid porttorget alldeles utanför stadsporten var bra ur handelssynpunkt. Man kunde också se när handelsfartyg anlände. I början på 1800-talet köpte konsul Carl Gram in gården.

Publicerad 2023-05-06, Uppdaterad 2024-04-04