Körlings hus

Körlings hus

Huset är uppfört under mitten av 1800-talet. Det är känt för att musikdirektören , organisten och tonsättaren August Körling bodde här 1866-1919.Körling blev en av Ystads största musikgestalter. 50 år efter August Körlings död sattes en minnestavla upp på västra gaveln.

 

Publicerad 2020-05-06, Uppdaterad 2021-04-06