Privatbankens hus

Privatbanken

Huset har empirfasad på framsidan och korsvirke på gaveln mot Tvättorget. Det uppfördes 1794 och byggnaden ingick liksom de övriga i kvarterets södra hälft i Giutzelkes garveri omkring år 1800. I hörnhuset grundades 1831 Sveriges första enskilda bank, Skånska Privatbanken. Banken ingår numera i SEB. 1981 höll SEB sitt 150-årsjubileum i Ystad.

                                             

Publicerad 2020-05-06, Uppdaterad 2021-04-09