Ystad_Energi_juni_2021-124.jpg

Elnätspriset höjs

Från 1 juli justeras våra elnätspriser p g a ökade kostnader för överliggande nät, regionnät. Exempel förändring/mån inkl moms: Lgh 2 kr. Villa 16A utan elvärme 14 kr. Villa 20A med elvärme 23 kr. Exempel förändring/mån exkl moms: Småindustri 100 kW, 350 MWh/år 361 kr/mån

Frågor & Svar om de höjda elnätsavgifterna

Elnätsavgiften höjs from 1 juli 2022. Varför det?
Det beror på kostnadsökningar för inköp av el från regionnätsägaren.

Och vad betyder det för mig som elnätskund i Ystad?
Höjningarna ser olika ut beroende på vilken typ av elnätskund man är, vilket avtal man har, hur stor förbrukningen är och hur mycket effekt man använder med mera. Läs mer på vår hemsida.

Hur stor del av höjningen kommer från Ystad Energi?
Ingenting, prisjustering är en ren konsekvens av vad vi får betala till regionnätsägaren. 

Innebär de höjda avgifterna mer vinst åt Ystad Energi?
Nej. Det innebär ingen ökad vinst för Ystad Energi. De höjda avgifterna ska täcka de ökade avgifterna för att använda stam- och regionnätet.

Men elnätsavgifterna är ju reglerade, kan ni verkligen höja avgiften som ni vill?
Det är riktigt, det är Energimarknadsinspektionen som granskar vår prissättning och ser till att den håller sig inom vissa ramar. Men kostnaden – och kostnadsökningen – för inköp av el är en så kallad opåverkbar kostnad; vi kan inte påverka priset. Och enligt regelverket överför nätägarna opåverkbara kostnader till kundkollektivet.

Så Ei, Energimarknadsinspektionen, har godkänt dessa höjningar?
Höjningarna kommer att granskas av Ei. Men som sagt, kostnader för inköp av el bedöms av Ei som opåverkbar kostnad och får överföras direkt till kund.

Ni höjde ju avgifterna 1 januari 2022 också?
Korrekt, höjningen den 1 januari 2022 var också ren kostnadstäckning för inköp av el samt ökade kostnader för nätförluster.

Har ni någonsin justerat priserna för nätavgifter två gånger per år tidigare?
Nej det har vi inte.

Privatpersoner och små företag

Elnätspriser från 1 juli 2022 >>
Elnätspriser från 1 januari 2022 >>
Elnätspriser 2021 >>
Elnätspriser 2020 >>

Effektabonnemang och större företag

Elnätspriser från 1 juli 2022 effekt >>
Elnätspriser från 1 juli 2022 vindkraft >>

Elnätspriser från 1 januari 2022 effekt >>
Elnätspriser från 1 januari 2022 vindkraft >>

Elnätspriser 2021 effekt >>
Elnätspriser 2021 vindkraft >>

Elnätspriser 2020 effekt >>
Elnätspriser 2020 vindkraft >>

Publicerad 2022-05-23, Uppdaterad 2022-06-07