Fjärrvärme

Hitta snabbt:

 

Fjärrvärme är ett enkelt, driftsäkert och klimatsmart val för uppvärmning. Du får tillgång till värme och varmvatten när du behöver det - med minimal miljöpåverkan. Allt du behöver är en liten värmeväxlare som knyts samman med vårt fjärrvärmenät.

Vi brinner för dig

I vårt fjärrvärmeverk eldar vi med 100% förnyelsebart biobränsle, mest så kallad GROT, vilket är flisade grenar och toppar som blir kvar när man avverkar skog för andra ändamål. I vår centrala värmeverk hettas vatten upp till hög temperatur. Normalt håller vattnet 75 till 90 grader när det pumpas ut i fjärrvärmenätet. Riktigt kalla vinterdagar kan det vara över hundra grader. 

Siffror för 2023.

Resursanvändning: Primärenergifaktor 0,107
Emission av västhusgaser: Förbränning 4,9 g CO2ekv/kWh
  Transport och produktion av bränslen: 11,2 g CO2 ekv/kWh
Procentandel fossilt: 0%

Hur fungerar fjärrvärme?

Istället för att alla ska ha varsin panna eller värmepump kopplar vi samman bostadshus, företag och industrier och ansluter allihop till vårt fjärrvärmenät. Via fjärrvärmeverket skickar vi sedan ut hett vatten. När det uppvärmda vattnet når fram till en fastighet leds det in i en fjärrvärmecentral som snabbt värmer upp element och kranvatten.

Vårt fjärrvärmeystem är robust och värmeväxlaren hemma hos dig tar upp väldigt liten plats. Den har få rörliga delar vilket gör den både tillförlitlig och relativt underhållsfri. Om du tidigare har haft en värmepanna som eldats med olja eller pellets kommer du att spara plats och få en bättre innemiljö. 

 

Vem kan ansluta sig?

Vi bygger ständigt ut vårt fjärrvärmenät. För att bli fjärrvärmekund behöver du ha ett vattenburet uppvärmningssystem och bo i ett område som har fjärrvärme. De flesta som bor i tätorten Ystad samt Köpingebro och Hedeskoga/Källesjö kan ansluta sig till vårt fjärrvärmenät. Bor du i andra delar av Ystads kommun är du välkommen att höra av dig till oss med en förfrågan.

 

Publicerad 2018-09-04, Uppdaterad 2024-07-22

Fjärrvärme

 

Driftinfo

 

Arbete på gång