Tjänster, priser och avtal

För att bli fjärrvärmekund behöver du ha ett vattenburet system för uppvärmning och bo i ett område som har fjärrvärme. Beställer du fjärrvärmeanslutning och installationspaket hos oss tar vi hand om och ansvarar för hela installationen. Glöm inte att ta reda på hos Skatteverket om du är berättigad till ROT-avdrag.

Beställ fjärrvärme

Att beställa fjärrvärme kan innebära olika delar, allt ifrån första steget via en intresseanmälan till anslutning och att byta sin fjärrvärmecentral. I vänstermarginalen ser du våra olika tjänster. Under respektive tjänst finns beställningsblankett.

Fjärrvärmepriser

Vi ansluter både nya och gamla hus och byter även ut annan energikälla, t ex oljepanna, värmepump mot en fjärrvärmecentral. Vi arbetar ständigt för att ha ett konkurrenskraftigt energipris med god prestanda och miljövänligt bränsle.

Priser nedan gäller fr o m 1 januari 2024 (inkl moms).

 

Ovan tabell för utskrift >>

Prisexempel från Energimarknadsinspektionen
(fjärrvärmepriser per förbrukning och kundkategori >> 

Publicerad 2018-09-04, Uppdaterad 2024-03-11

Fjärrvärme

 

Arbete på gång

 

yeab 2024