Arbete på gång

Som infrastruktur har fjärrvärme en central roll för att bygga det hållbara samhället och möjliggöra smarta och effektiva energilösningar. Därför stärker och utvecklar vi fjärrvärmen runt om i Ystad, Hedeskoga, Källesjö och Köpingebro. Här kan du läsa om några av våra projekt.

Pågående arbeten på vårt fjärrvärmenät

September: Förfrågningar och beställningar om fjärrvärme har minskat något.

Vecka 38, fjärrvärmeserviser grävda och/eller svetsade denna vecka - Köpingebro utbyggnad pågår samt brf Härden i Gjuteriområdet och Buntmakaregatan. 

Under vecka 36 är fjärrvärmeserviser grävda och/eller svetsade: Köpingebro där utbyggnad pågår på Junivägen och Augustivägen. Hos Brf Härden i Gjuteriområdet är grävning påbörjad.

Brf Härden med 42 lägenheter, beställning är erhållen och projektet kommer att påbörjas under vecka 36.

Fjärrvärmeserviser grävda och svetsade under vecka 35.

Köpingebros utbyggnad pågår på Junivägen och Augustivägen.

 

Augusti: Nästa vecka (36) planeras det för ett antal grävningar/inkopplingar. 

Många förfrågningar om fjärrvärme och beställningar, planerar nu för Buntmakaregatan.

Brf Härden med 42 lägenheter, beställning är erhållen och projektet kommer strax att påbörjas.

Återställt alla senaste servisgrävningar från innan semestern (vecka 35).               

 

Juli: Vecka 28,  fjärrvärmeserviser grävda och svetsade, inga semesteruppehåll.

Vecka 26, återställt på Essvägen och Åvägen i Köpingebro.

Nästa vecka planeras grävningar/inkoppling på Cardellgatan och Palme Lydersgatan.

Fjärrvärmeserviser grävda och svetsade denna vecka för fastigheter på Sektersgatan.

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar, planerar för Cardellgatan.

Brf. Härden om 42 lägenheter, beställning är erhållen från och projekt påbörjas efter sommaren.

 

Juni: Fjärrvärmeserviser grävda och svetsade denna vecka, fastigheter på Essvägen i Köpingbro och Majsgatan (Hedeskoga).

Vecka 25, återställning pågår på Källesjövägen och Segelsömmaregatan.

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar, skickas ut nästa vecka, Cardellgatan och Buntmakaregatan.

Vecka 23, järrvärmeserviser grävda och svetsade denna vecka, fastigheter på Segelsömmaregatan.

Återställning pågår, Tallvägen Köpingebro. 

 

Maj: Vecka 22, förfrågningar om fjärrvärme och beställningar skickas ut, Cardellgatan och Buntmakaregatan.

Vecka 21, återställning pågår, Tallvägen Köpingebro.

Bostadshus som skall byggas på fastigheten Lillö skall anslutas till fjärrvärme, inkoppling vecka 21.

Vecka 19, återställning klar på Bäckahästen, Regementsgatan och Värngränd. Återställning pågår, Källesjövägen. Fjärrvärmeserviser grävda och svetsade denna vecka på Sektersgatan och Teatergränd. 

Brf Härden, 42 lägenheter, beställning erhållen och projekt påbörjas efter sommaren.

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar på Sektersgatan och Teatergränd, planerat till vecka 18.

Fjärrvärmeserviser grävda och svetsade vecka 18, Källesjövägen.

Återställning pågår, Bäckahästen, Regementsgatan och Värngränd.

Fjärrvärmekunder på Bruksgatan, Dragaregatan och Krogdammsvägen i Ystad samt G. Idrottsvägen och Nybrovägen i Köpingebro, återställning klar.

Första veckan i maj, förfrågningar om fjärrvärme och beställningar på Sektersgatan och Teatergränd, planerat till vecka 18.

 

April: Vecka 17, fjärrvärmeserviser grävda och svetsade - Bäckahästen, Regementsgatan och Värngränd.

Brf. Härden, 42 lägenheter, beställning erhållen.

Många förfrågningar om fjärrvärme, ett 30 tal till denna säsong.

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar från Bäckahästen, Regementsgatan, Sektersgatan och Värngränd är planerade till vecka 17.

Fjärrvärmekunder på Bruksgatan, Dragaregatan och Krogdammsvägen i Ystad samt G. Idrottsvägen och Nybrovägen i Köpingebro, återställning klar.

Vecka 15, återställning pågår på Askersgata och Estridens gata.

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar från Bäckahästen, Regementsgatan, Sektersgatan och Värngränd.

Mars: Brf med 42 lägenheter, Brf. Härden, diskuterar anslutning till fjärrvärme. Skall göra en ny ekonomisk kalkyl, de är positiva till fjärrvärmeanslutning.

Påskveckan: Återställning pågår på Bruksgatan, Dragaregatan och Krogdammsvägen, G. Idrottsvägen och Nybrovägen i Köpingebro, för fjärrvärmekunder på Banérgatan, Gustafsgatan och Sankta Gertrudsgatan är återställningen klar.

Återställning pågår, Bruksgatan, Dragaregatan och Krogdammsvägen.

 

Mars: Fjärrvärmekunder på Banérgatan, Gustafsgatan och Sankta Gertrudsgatan, återställning klar.

Vecka 13: Fjärrvärmeserviser grävda och svetsade denna vecka på G. Idrottsvägen och Nybrovägen i Köpingebro.

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar från Askersgata, Bäckahästen, Estridensgata, Regementsgatan, Sektersgatan och Värngränd.

Hos fjärrvärmekunder på Banérgatan, Gustafsgatan och Sankta Gertrudsgatan, återställning pågår, fredag 24 mars.

Fjärrvärmeserviser grävda och svetsade denna vecka på Bruksgatan, Dragaregatan och Krogdammsvägen.

Fjärrvärmekunder på Klysgatan och Ö Ankargatan återställning pågår, fredag 10 mars.

Antal fjärrvärme serviser skall grävas och svetsas på Tegnérgatan, Gustafsgatan, Sankta Gertrudsgatan, Bruksgatan och Banérgatan.

Många förfrågningar om fjärrvärme, ett 30 tal till denna säsong.

Inkoppling av fjärrvärmekunder på Klysgatan och Ö Ankargatan kommer utföras under fredagen 3 mars

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar från Asker gata, Estridens gata, Gamla Idrottsvägen i Köpingebro, Klysgatan och Ö Ankargatan.

 

Februari: Installation av serviser till ytterligare två fjärrvärmekunder på Rödkålsgatan, svets av serviser klart, återställning av markytan pågår.

Genomfört informationsmöte med Brf under vecka 7, 52 lägenheter.

Fjärrvärmeserviser skall grävas ner på Tegnérgatan, Gustafsgatan, Sankta Gertrudsgatan, Bruksgatan och Banérgatan.

På Rödkålsgatan pågår grävning och installation av serviser till tre kunder.  

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar från Ö Ankargatan.

 

Januari 2023: Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar från Rödkålsgatan och Ö Ankargatan.  

Bostadshus som skall byggas på fastigheten Lillö skall anslutas till fjärrvärme.

Många förfrågningar om fjärrvärme, ytterligare ca 30 denna säsong.

Publicerad 2018-09-04, Uppdaterad 2023-09-25

Fjärrvärme

 

Driftinfo