Ska du gräva?

Innan du börjar gräva i marken ska du informera dig om eventuella fjärrvärmeledningars sträckning där du tänker gräva. En avgrävd eller skadad ledning kan orsaka stora skador och kostnader, inte bara för dig själv utan också för många andra som är anslutna till ledningsnätet. Observera att våra fjärrvärmeledningar innehåller mycket hett vatten.

Kabelvisning är gratis - beställ minst 5 dagar innan

Var säker innan du börjar gräva, be om kabelvisning. Det gör du i första hand genom Ledningskollen. Vi kommer gärna ut och visar var ledningarna ligger, självklart utan kostnad. Du bör också kontakta Ystads kommun, VA, Telia/Skanova, E.ON och eventuella andra ledningsägare innan du påbörjar ditt arbete.

Så här gör du:
Gå in på Ledningskollen och beställ kabelvisning.

Gäller frågan ett befintligt ledningsanvisningsärende?

Kontakta Geomatikk som hjälper Ystad Energi med detta på följande sätt:
• Maila ledningsanvisning@geomatikk.se, ange LK-Id* och fråga
• Ringa Geomatikks kundmottagning: 026-12 35 00, ange LK-Id* och fråga
 
Gäller frågan akut ledningsanvisning (samhällsfara) uppskattas om ett ärende skapas i Ledningskollen. Geomatikk kontaktas dygnet runt på 026-12 35 00.

Om olyckan varit framme

Felanmälan vardagar görs till kundservice 09.00-16.00: 0411-57 73 00.
Felanmälan övrig tid: 040-676 90 87 (går till SOS Alarm, de sätter dig i kontakt med Ystad Energis beredskapsledare som är i tjänst dygnet runt)

Publicerad 2022-09-04, Uppdaterad 2023-04-11

Fjärrvärme

 

Driftinfo

 

Arbete på gång