Du som är installatör

För att underlätta för samtliga parter och för att åstadkomma ett så bra resultat för kunden som möjligt samlar vi här information till våra medaktörer och samarbetspartners.

Anmäl fjärrvärmeinstallationen

Innan din fjärrvärmeanläggning kopplas in eller fjärrvärmecentralen byts ut, måste du skicka in en fjärrvärmeanmälan till oss på YEABfjarrvinstall@ystad.se 

Blankett 'Fjärrvärmeanmälan' >>

Inför täthetskontrollen

När installationen är klar ska anläggningen provtryckas med ca 24 bar (ö) för täthetskontroll under översyn av kontrollant från Ystad Energi AB. Ett besiktningsutlåtande för fjärrvärmeinstallationen skall fyllas i och skickas till: 

Ystad Energi AB
Fridhemsgatan 24
271 45 Ystad

Blankett 'Besiktningsutlåtande för fjärrvärmeinstallation' >>

Vid frågor om inkoppling, besiktning och plombering
Vänligen kontakta kundservice 0411-57 73 00.

Publicerad 2021-09-04, Uppdaterad 2023-09-01

Fjärrvärme

 

Driftinfo

 

Arbete på gång