Elnät

Hitta snabbt:

 

Elnätet är på många sätt vardagslivets stamnät och en livsviktig del i vår infrastruktur för ett fungerande samhälle. Utan elnät får vi inget ljus, ingen tv, ingen produktion av varor och inget internet.

Ystad Energi äger elnätet i Ystads kommun

Vårt elnät ser till så att alla hushåll och företag i området får el. Våra ledningar sträcker sig från Vallösa i väster till Ystad Sandskog i öster. Vi sköter även gatubelysningen i kommunen. Elleveransen till kommunens invånare säkerställer vi genom dagliga hjälteinsatser från våra medarbetare på fältet. Oavsett väderlek tryggar de elnätets funktion genom regelbundet underhåll, förebyggande förbättringar och snabba reparationer vid driftstörningar. Totalt överför vi per år ca 220 000 000 kWh till våra nästan 14 000 elnätskunder.

Nedgrävda ledningar för säker elleverans

Värt att tänka på under höststormarna är att alla ledningar i vårt nät numera är nedgrävda. Vi har alltså inga luftledningar kvar, detta för att du som kund ska ha så få elavbrott som möjligt. Vårt nät är lika tryggt som effektivt med andra ord. Elnätet är myndighetsreglerat vilket innebär att man inte själv väljer vilket elnät man tillhör. Däremot kan du välja vem du köper din energi ifrån. 

Vårt nät är 99,995% leveranssäkert

Vår främsta roll är att se till att elen kommer hem till dig, till din arbetsplats och andra platser i samhället. Energimarknadsinspektionen gav vårt nät omdömet 99,995% i leveranssäkerhet. Något vi är både glada och stolta över. 

 

Publicerad 2018-08-14, Uppdaterad 2024-06-17

Driftinfo

 

Skärmklipp