Priser och avtal

Vi satsar mycket på att kunna leverera el till dig på ett tryggt och säkert sätt. Från våra kraftkällor levereras elen till dig genom ett elnät som vi hela tiden utvecklar och underhåller för att säkerställa högsta möjliga stabilitet. Väder och vind spelar inte någon roll - elen ska fram. Vi ser till att du har el alla dagar, dygnet runt.

Två olika avtal

Som kund har du två olika avtal. Elnätsavtalet har du med det företag som äger elnätet, i detta fall Ystad Energi. Detta avtal kan du inte välja själv, det styrs av var du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, det har du med det företag som du köper din el av. 

Om du som kund inte själv tecknar ett elhandelsavtal med något elhandelsföretag är Ystad Energi (och alla andra elnätsföretag) enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag. Bor du inom Ystad Energis elnät är det anvisade elhandelsföretaget Ystad Energihandel. Som nyinflyttad kommer du därför automatiskt att bli anvisad till Ystad Energihandel, om du inte redan har ingått avtal med ett annat elhandelsföretag.

Mer information om skillnaden mellan elnät och elhandel >>
Mer information om Ystad Energis elnät >> 

Enkelt med en faktura

Köper du din el av Ystad Energihandel får du både elnät och elhandel på samma faktura. Ystad Energi erbjuder flera olika alternativ för din faktura. 

Mer information om olika fakturor >>

Information på olika språk

Information om hur du byter elhandelsföretag, om mätaravläsning och om rutiner vid in- och utflyttning. 

Publicerad 2020-08-14, Uppdaterad 2023-11-14

Driftinfo