Effektabonnemang och större företag

 

Elnätsavgiften för effektabonnemang T2 baseras på 3 saker

  • En fast avgift som du betalar till Ystad Energi.
  • En rörlig överföringsavgift som baseras på hur mycket el du använder.
  • En abonnemangsavgift som är beroende av hur stor effekt i kW du abonnerar på. Effektabonnemangets storlek finns redovisat på varje faktura och överföringsavgiften blir kontinuerligt avläst från din elmätare, så att du bara betalar för den el du använt. Om du överskridit din abonnerade effekt tillkommer en avgift för överuttag som debiteras i efterskott.

Tänk på att
Försöka optimera nivån på din abonnerade effekt, så att du bara betalar för den kapacitet du planerar att utnyttja. Undvik avgiften för överuttag genom att ha marginal i ditt abonnemang. Om du har flera effektslukande apparater igång samtidigt, får du en högre elnätskostnad än om du använder samma mängd el under en längre period.

 

Elnätsavgiften för månadseffekt baseras också på 3 saker

  • En fast avgift som du betalar till Ystad Energi.
  • En rörlig överföringsavgift som baseras på hur mycket el du använder.
  • En effektavgift som speglar ditt högsta effektuttag i kW under månaden. Allt enligt din verkliga elanvändning, fjärravläst från din elmätare.

Tänk på att
Effektavgift innebär att du betalar för hur mycket just du använder av elnätets kapacitet. Ditt behov av effekt avgör hur mycket el som behöver transporteras genom elnätet vid varje sekund. Om du har flera effektslukande apparater igång samtidigt, får du en högre elnätskostnad än om du använder samma mängd el under en längre period.

Nätavgiften innehåller endast moms (25%) när det gäller skatter. Den debiteras 12 gånger per år med en verklig avläsning varje månad. Skulle du överskrida ditt effektabonnemang eller din reaktiva effekt (50% av effektabonnemanget) debiteras detta på årets 12:e räkning.

Tänk på att anmäla förändringar i ditt effektbehov i god tid för att slippa extra avgifter. Senaste datum för anmälan är den 30 september för påföljande år.

 

 

Publicerad 2018-08-14, Uppdaterad 2024-04-02

Elnätspriser 2022

Exakta priser och bestämmelser som gäller för elnätet 2022.

Effekt från 1 juli >>
Vindkraft från 1 juli >>

Effekt från 1 januari >>
Vindkraft från 1 januari >>

Elnätspriser 2021

Exakta priser och bestämmelser som gäller för elnätet 2021.

Effekt >>
Vindkraft >>

Elnätspriser 2020

Exakta priser och bestämmelser som gäller för elnätet 2020.

Effekt >>
Vindkraft >>

 

Driftinfo