Elnätsavgifter

Elnätsavgiften är kostnaden för transport av elen till dig eller ditt företag via elnätet och för drift och underhåll av elnätet. Men vad ingår egentligen i de olika avgifterna? Se förtydligande nedan.

Elnätsavgifter säkringsabonnemang

Nätavgiften består av: Fast avgift, överföringsavgift och energiskatt.

Fast avgift
En årlig avgift man betalar, för att få tillgång till elnätet. Denna avgift delas upp så att man betalar för den varje månad. Här ingår kostnader för:

 • Drift
 • Fakturering
 • Underhåll
 • Statliga myndighetsavgifter
 • Återinvestering i elnätet
 • Elberedskap
 • Mätaravläsning
 • Elsäkerhetsavgift
 • Kundservice
 • Nätövervakningsavgift

Överföringsavgift
En rörlig avgift för överföring av el via elnätet. Avgiften grundar sig i hur många kWh som överförts i elnätet till din anläggning under en given period och mäts med elmätaren.

Elnätsavgifter månadseffekt

Nätavgiften består av: Fast avgift, effektavgift, överföringsavgift och energiskatt.

Fast avgift
En avgift som man betalar, för att få tillgång till elnätet. Denna avgift delas upp så man betalar för den varje månad.
 
Effektavgift
Speglar ditt högsta effektuttag i kW under månaden, allt enligt din verkliga elanvändning, fjärravläst från din elmätare som du betalar för att få tillgång till elnätet. I den fasta avgiften och effektavgiften ingår kostnader för:

 • Drift
 • Fakturering
 • Underhåll
 • Statliga myndighetsavgifter
 • Återinvestering i elnätet
 • Elberedskapsavgift
 • Mätaravläsning
 • Elsäkerhetsavgift
 • Kundservice
 • Nätövervakningsavgift

Överföringsavgift
Är en rörlig avgift som man betalar för överföring av el via elnätet. Avgiften grundar sig i hur många kWh som överförts i elnätet till din anläggning under en given period och mäts med elmätaren.

Elnätsavgifter effektabonnemang

Nätavgiften består av: Fast avgift, effektavgift, överföringsavgift och energiskatt.

Fast avgift
En fast årlig avgift som man betalar, för att få tillgång till elnätet. Denna avgift delas upp så man betalar för den varje månad.

Effektavgift
Består av en fast avgift och en abonnerad effekt per år som du betalar för att få tillgång till elnätet. Den abonnerade effekten avtalas och utgör den effekt du har rätt att använda från elnätet. I den fasta avgiften och effektavgiften ingår kostnader för:

 • Drift
 • Fakturering
 • Underhåll
 • Statliga myndighetsavgifter
 • Återinvestering i elnätet
 • Elberedskapsavgift
 • Mätaravläsning
 • Elsäkerhetsavgift
 • Kundservice
 • Nätövervakningsavgift

Överföringsavgift
Är en rörlig avgift som man betalar, för överföring av el via elnätet. Avgiften grundar sig i hur många kWh som överförts i elnätet till din anläggning under en given period och mäts med elmätaren.

Energiskatt

Tillkommer i alla tre elnätsavgifter ovan. Är en statlig skatt för användningen av el. Det är riksdagen som bestämmer reglerna och skattesatserna för energiskatten. Det är elnätsbolagen i Sverige som ansvarar för att fakturera den och för att sen betala in skatten till staten.

 


 

Publicerad 2022-12-02, Uppdaterad 2023-12-13