Din elmätare

Det är elmätaren hemma hos dig som läser av och rapporterar de värden som du ser på din elräkning varje månad.

Ska du lämna huset en längre tid?

Stäng inte av strömmen till elmätaren. Vill du slå av strömmen, gör det i proppskåpet inomhus. Du har automatisk avläsning av din elmätare för att du ska få räkningar på exakt den el du förbrukar. För att Ystad Energi ska kunna ha kontakt med din elmätare måste strömmen vara påslagen i elskåpet på utsidan av huset.

Riksdagens beslut bakom

Sedan 1 juli år 2009 skall alla elmätare i Sverige kunna läsas av en gång i månaden. Riksdagen har beslutat att det även gäller fritidshus, som kanske inte förbrukar el under årets alla månader. På så vis ska elräkningarna baseras på förbrukad el och inte på beräknade värden.

Framtidens elmätare 

Enligt regeringsbeslut om nya funktionskrav för elmätare skall landets samtliga elmätare (ca fem miljoner) bytas innan år 2025. Med detta beslut skall kundens ställning på elmarknaden stärkas, bidra till en effektivare energianvändning och skapa bättre möjligheter för småskalig elproduktion.

Mer info >>

De nya elmätarnaElmätare

Högre användarvänlighet och utökade funktioner ligger bakom bytet. De nya mätarna kommer bl a ha en modul som man kopplar till elmätaren. Denna gör så att det blir lättare att läsa av och förstå och på detta sätt skall man själv kunna påverka sin elkonsumtion. De nya mätarna registrerar hur mycket el som använts på timbasis vilket gör att kunden får lättare att styra sin elkonsumtion till tider på dygnet då trycket på elnäten inte är lika högt och priset på el är lägre. Denna information finner du under Mina Sidor.  

Bruksanvisning nya elmätaren >>

 

Publicerad 2019-09-04, Uppdaterad 2023-11-14

Driftinfo