Producera din egen el - småskalig produktion

Förnybar energi är viktig för klimatet och för miljön. Den kan produceras både i stora och små anläggningar, t ex hemma hos dig. Idag finns flera möjligheter för dig att producera el. De vanligaste är solceller, vind- och vattenkraft.

Vad är småskalig produktion?

När du som kund börjar producera egen el, kallas det för småskalig produktion eller mikroproduktion. Det innebär att det är en mindre anläggning, med en maximal effekt på 43,5kW och en säkringsnivå som är högst 100 A. Mindre solcellsanläggningar, vind- och vattenkraftverk, är de vanligaste småskaliga produktionsanläggningarna.

Producera din egen el och ta vara på naturens krafter

Vi på Ystad Energi vill att fler ska kunna producera sin egen el så att vi tillsammans hjälps åt att skapa ett hållbart energisystem. Innan du kontaktar oss är det bra att ha undersökt förutsättningarna.
I Tidplan handläggning och Anslut din solcellsanläggning har vi sammanställt några saker som är bra att tänka på och se över innan du börjar. Mer information finner du även under länkarna här till höger.

Vi har delat in mikroproduktion i två kategorier

Kategori 1 - Huvudsakligen egen användning

Om du använder mer el än du producerar. Detta är den vanligaste kategorin för privatpersoner som producerar egen el i liten skala.

Kategori 2 - Huvudsakligen produktion över din egen användning

Är du osäker på vem som ansvarar för ditt elnätsområde kan du se det på din elnätsfaktura.

Ersättningar och avgifter

Ersättning för nätnytta 

Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare din elproduktion. Du får därför ersättning från ditt elnätsföretag. För Ystad Energis kunder motsvarar ersättningen den rörliga nätavgiften som Ystad Energi betalar till överliggande nät (dvs Eon elnät).

Ersättning för elcertifikat 

Elcertifikatsystemet syftar till att driva på utvecklingen av förnybar elproduktion. För att du ska kunna få elcertifikat för din produktionsanläggning måste du först göra en ansökan hos Energimyndigheten. Tänk på att göra din ansökan i god tid.

Vill du få elcertifikatersättning för all el du producerar, det vill säga både den du själv använder och den du säljer vidare på nätet, behövs en extra timmätning vid produktionskällan. Den bekostar du själv och installeras av din elinstallatör.
Elcertifikatet säljs i volymer om 1 000 kW och Svenska Kraftnät administrerar handeln och tar ut en administrationsavgift för detta.

Ersättning för såld el

Ska du sälja överskottet av din elproduktion? Om du väljer att sälja ditt elöverskott ska anläggningen timavräknas. Vi byter ut mätaren kostnadsfritt för småskaliga produktionsanläggningar.

Du väljer själv vilket elhandelsföretag du vill sälja din el till. Olika bolag erbjuder olika avtal. Antingen kan du sälja elen till fast pris eller till rörligt pris som följer priset på elbörsen Nordpool, så kallade spotpriset.

Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsföretag. Anledningen är att detta bolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga att det tillförs lika mycket energi som det förbrukas inom elsystemet. Det är viktigt att du gör ett aktivt val, framför allt om det handlar om större volymer.

Abonnemangsavgifter

Som småskalig producent behöver du starta ett separat abonnemang för din elproduktion, ett inmatningsabonnemang. Det finns två typer av abonnemang, beroende på hur din produktion ser ut:

Kategori 1 - Huvudsakligen egen användning

När din elanvändning på årsbasis är större än din elproduktion, betalar du ingen fast avgift för ditt inmatningsabonnemang.

Kategori 2 - Huvudsakligen produktion över din egen användning

Om din elproduktion på årsbasis överstiger din elanvändning, betalar du ingen fast avgift för ditt inmatningsabonnemang.

Publicerad 2022-08-14, Uppdaterad 2023-09-19

Bra länkar

Elsäkerhetsverket 
Information om vad man bör tänka på vid installation av småskalig elproduktion

Energimyndigheten
Solelportalen - vägledning om solceller

Energimyndigheten 
Om du vill söka elcertifikat

Energiföretagen
Här finns många bra handböcker att köpa

Skatteverket
Hur beskattas jag som producent?

Länsstyrelsen 
Bidrag för solceller

Solcellsanläggning 
Bygglov för solceller

 

Driftinfo

 

Arbete på gång