Solel

Solceller är paneler som omvandlar solens strålar till elektricitet i form av likström. Denna ström omvandlas till växelström av en växelriktare för att vi ska kunna använda strömmen i hemmet. Så länge du själv har en elanvändning, går din solcellsproducerade el in i ditt hus för användning. Producerar du mer el än du för tillfället använder, matas denna ström ut på elnätet.

Solceller och himmel med moln

En solcellsanläggning på effekten 1 kW (kilowatt) upptar ca 7 m2 (kvadratmeter) och producerar 900-1100 kWh (kilowattimmar) per år och kostar ca 20 000 kr inklusive moms och installation.

Elproduktionen är helt tyst och kräver väldigt lite underhåll.

Gratis opartisk rådgivning om solel

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, företag och föreningar fördjupad rådgivning och olika informationsinsatser. Syftet är att öka målgruppernas kunskaper så att de kan göra mer informerade beslut om solcellsinstallationer.

I Ystads kommun ligger fokus främst på villaägare i byarna, på landsbygden och längs kustremsan, samt lantbruksföretag. Som första informationsinsats i projektet är byalagen kontaktade och har erbjudits informationsmöte och studiebesök.

– Det är viktigt för mig att komma i kontakt med så många som möjligt för att sprida saklig och opartisk information om solel, så att man själv kan bilda sig en uppfattning om solel är något för mig, säger energi- och klimatrådgivare Eva Hansson. Så håll utkik efter träffar i din närhet eller kontakta mig om ni vill veta mer.

Insatsprojektet genomförs på uppdrag av Energimyndigheten. Det här är tredje året som Energimyndigheten samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Anledningen är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

Publicerad 2022-09-04, Uppdaterad 2023-08-18