Föreningar

Idrottsföreningar drivs ofta runt med hjälp av ideella krafter och utgifterna för energi kan vara en stor post. De flesta idrottsanläggningar kan minska sin elanvändning med upp till 35 % enligt Energimyndighetens bedömning. Förutom att pengarna istället kan användas direkt till idrotten minskar också påverkan på miljön och klimatet.

Ekonomiskt stöd för energibesparande åtgärder

Idrottsföreningar som vill utföra investeringar som kan energieffektivisera verksamheten kan använda sig av Idrottslyftet.  Läs mer om Idrottslyftet här. I samband med ansökan för energirelaterade åtgärder så behövs en oberoende energikunnig som kan uttala sig om de tänkta investeringarna. Här kan ni som idrottsförening ta hjälp av oss Energi- och klimatrådgivare.

Publicerad 2022-04-20, Uppdaterad 2023-09-25