Företag

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med att minska företagets energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? Nu erbjuder Energimyndigheten flera olika stöd till små och medelstora företag*.

blobid0.png

Energieffektiviseringsnätverket kan öka ditt företags energikompetens, ge dig expertrådgivning och ge dig möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag.

Energikartläggningstödet är ett ekonomiskt stöd som täcker 50% av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan.

Miljöstudier är ett ekonomiskt stöd som kan användas som stöd för studier för en framtida investering för lägre energianvändning.

Läs mer om stöden på Energimyndighetens hemsida.

Andra stöd

Klimatklivet är ett ekonomiskt stöd till investeringar i åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser

Ekonomiskt stöd för installation av Solcellssystem

Investeringsstöd till förnybar energi för företag inom jordbruks- och trädgårdsnäring

*Små och medelstora företag, SMF, är företag som sysselsätter högst 249 personer och har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år. Tillhör ditt företag en koncern behöver hänsyn tas till ägarförhållandena för att avgöra om och hur stor del av koncernens verksamhet som ska räknas in. Mer information om definitionen av SMF hittar du hos Energimyndigheten.

Publicerad 2022-04-20, Uppdaterad 2023-10-12