Privatpersoner

Energi är ofta en stor del av boendekostnaden, åtminstone om du bor i ett äldre hus. I de fallen kan 60 procent av energikostnaden gå till uppvärmning, 20 procent till varmvatten och resterande 20 procent till hushållsel.

Beräkna din bostads energianvändning och hitta energitjuvarna

Du som bor i småhus eller lägenhet kan spara energi och pengar och minska påverkan på klimatet. Med hjälp av Energikalkylen kan du se om din energianvändning är rimlig och få en rad praktiska råd, allt från enkla spartips till att byta hela värmesystemet. Gör din egen energiberäkning här

Energispartips

Miljövänligast, bäst för klimatet och absolut billigast för plånboken är den energi som du inte använder!  Det finns mycket du kan göra för att använda mindre energi. En del tips är både enkla och billiga , se nedan!

10 snabba energispartips från Energimyndigheten

Vill du veta hur mycket el dina hushållsaparater använder? Låna en elmätare på biblioteket! Elmätaren lånas med ditt bibliotekskort och lånetiden är två veckor.

Elmätare

Publicerad 2022-04-20, Uppdaterad 2023-06-08