Ansluta el

Ystad Energi Elnät AB har som ledningsägare och koncessionsinnehavare ansvar för elnätet inom koncessonsområdet i en del av Ystads kommun. Alla ändringar eller nyanslutningar skall enligt lag utföras av behörig elinstallatör som skall anmäla detta till koncessionsinnehavaren.

Vill du ansluta dig till Ystad Energi Elnät? 

Gör din förfrågan till oss i god tid innan du önskar bli inkopplad. 
Kundservice 0411-57 73 00.

Vi behöver följande uppgifter av dig för att kontrollera förutsättningarna och lämna offert:

  • Var fastigheten/byggnaden är belägen, bifoga gärna kartor och eventuella ritningar
  • Hur stort abonnemang du vill ha

Anlita en elinstallatör

När du bestämt dig behöver du anlita ett elinstallatör. De ser till att alla uppgifter kommer in till oss i god tid före byggstart. Vill du kolla att ditt elinstallatör finns registrerad hos Elsäkerhetsverket: Kolla elföretaget

Informationsbroschyr om elanslutning

Anslutningsprocess vid komplexa anslutningar

Publicerad 2018-08-14, Uppdaterad 2024-01-10

Driftinfo