Tips om säker el hemma

Åtgärda nollfelen och få ett säkrare hem 

Vi på Ystad Energi tycker att det är viktigt att våra hus och hem har så hög elsäkerhet som möjligt. Det minskar riskerna med el såväl för dig, som för fastighetsägare och omgivningen runt omkring dig. 

Varje år orsakar nollfel bränder i fastigheter

Bränderna beror på att skiljeskruvar i delbara PEN-ledarplintar har lossnat. PEN-ledarplintarna är förbjudna att använda sedan många år och de som finns kvar bör åtgärdas.

Dessa plintar finns främst i äldre mätarskåp och fasadmätarskåp installerade före 1980. De kallas nollplintar eller nollskruvar. Lossnar skiljeskruven i plinten förloras PEN-ledaren. Vid avbrott i PEN-ledaren kommer utsatta delar att spänningssättas med upp till och med 230V och risken för personskada, brand eller överspänning är överhängande.

Byt nollskruven till ett fast förband

Skiljeskruven kan lossna på grund av vibrationer eller andra liknande orsaker. För en fastighetsägare kan skruven vara svår att hålla koll på, anlita därför gärna en installatör för att byta ut nollskruven till ett fast förband. Därmed minskar risken för allvarligt fel i anläggningen.

PEN-ledarplintar

Publicerad 2020-08-14, Uppdaterad 2023-11-14

Driftinfo