Byte till nya smarta elmätare

Bytet till nästa generations elmätare är i full gång. Inom några år ska samtliga 14 000 elnätskunders mätare vara utbytta och det är inget litet projekt - därför gäller det att börja i tid. Vi tackar för er förståelse.

Status för projektet

Projektet är närmast i mål, det återstår endat ett fåtal mätare att byta. De kunder som är berörda av detta kommer att kontaktas individuellt.

Fem miljoner byts ut i Sverige

Enligt regeringsbeslut om nya funktionskrav för elmätare skall landets samtliga elmätare bytas innan år 2025. Med detta beslut skall kundens ställning på elmarknaden stärkas, bidra till en effektivare energianvändning och skapa bättre möjligheter för småskalig elproduktion.

Rustar för mer elintensiv framtid

Elkonsumtionen i Sverige har legat stabilt de senaste decennierna. Ny energisnålare teknik och mindre eluppvärmda hus gör att det inte går mycket mer el nu än förr. 1990 användes totalt 130,5 TWh i Sverige. Det var ungefär lika mycket som 2017 års konsumtion enligt Energimyndigheten. Men stora förändringar är att vänta när fler börjar köra elbil och när industrin ska bli fossilfri. Därför görs nu flera insatser, däribland byte av elmätare, för att förbereda elnäten på en mer energikrävande framtid.

Källa: Bl a SVT

Elmätare

De nya elmätarna

Högre användarvänlighet och utökade funktioner ligger bakom bytet. De nya mätarna kommer bl a ha en modul som man kopplar till elmätaren. Denna gör så att det blir lättare att läsa av och förstå och på detta sätt skall man själv kunna påverka sin elkonsumtion. De nya mätarna registrerar hur mycket el som använts på timbasis vilket gör att kunden får lättare att styra sin elkonsumtion till tider på dygnet då trycket på elnäten inte är lika högt och priset på el är lägre. Denna information finner du under Mina Sidor.  

Bruksanvisning nya elmätaren >>

Viktigt att veta när Ystad Energi byter

Mätarbytet omfattar alla privat- och företagskunder i vårt nätområde och är ett viktigt steg i utvecklingen då det bl a gynnar småskalig elproduktion.

Hemma hos dig finns en elmätare som registrerar hur mycket el som används i ditt hem och som läses av automatiskt av oss. Nu kommer din elmätare, som är en av 14000 i vårt nät, att bytas ut mot en nyare och smartare mätare som stödjer styrning och optimering av till exempel solceller och elbilar. 

Logga gärna in på Mina Sidor och registrera ditt mobilnummer innan bytet.
Då får du enkelt och smidigt ett sms när bytet är klart och vi har uppdaterade uppgifter till dig.

  • Vi skickar alltid ut ett informationsbrev innan bytet, ca en vecka innan
  • Strömavbrott sker under bytestiden, ca 20 minuter
  • Montörerna som besöker dig har bil, kläder och legitimation från Ystad Energi
  • Om din elmätare sitter åtkomligt för oss (i t ex fasadskåp eller elrum) behöver du inte vara hemma under angiven tid 
  • Tänk på att kontrollera så att elen fungerar efter bytet (t ex kyl o frys)
  • Information om nytt elmätarnummer och mätarställning kommer på nästa faktura
  • Frågor om bytestiden besvaras måndag-fredag 09.00-12.00 på 0411–57 73 00 eller ystadenergi@ystad.se
  • Vid tekniska frågor, se bruksanvisning nya elmätaren >>

Frågor och svar

 


Din elmätare talar om för oss hur mycket el du använder i din bostad. Mätare läses av automatiskt, så kallad fjärravläsning. Vi kommer under året att påbörja arbetet med att byta ut alla elmätare i hela vårt elnät.

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtidens elmätare. För att leva upp till dessa kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare innan den 1 januari 2025.

Det kommer inte att påverka dig speciellt mycket. Mätinsamlingen och faktureringen kommer se ut som tidigare. Varken mätaren eller arbete med att byta din mätare kommer att kosta dig något

Vårt mål är att vara klara med alla mätarbyten i början av 2024. Alla berörda kommer att ca en vecka innan bytet informeras via brev. Vi kommer också att lägga ut på Facebook så följ oss gärna där. När bytet är klart kommer kunden att få ett sms på det mobilnummer som är registrerat i vårt kundsystem.

Du som kund äger mätarplatsen och är ansvarig för att arbetet på mätarplatsen kan utföras på ett elsäkert sätt. Behövs enklare justeringar åtgärdar vi det utan extra kostnad, men vi större justeringar tillkommer kostnad för arbetet. Om vi ser några konstigheter i din anläggning när vi byter din mätare kommer du att få en anmärkning på det. Detta är endast för din egna säkerhet då din anläggning är ditt ansvar..

Är du villaägare sitter din mätare oftast utvändigt på fasaden. Bor du i lägenhet sitter de i trappuppgången eller i källaren. Det innebär att du oftast inte behöver vara hemma när vi kommer och byter din mätare. Vi meddelar dock vilken vecka det blir eftersom bytet orsakar ett kortare avbrott. Efter bytet, kontrollera t ex kyl och frys.

Har du din mätare inomhus behöver vi komma in till dig. En vuxen person över 18 år, som vet var mätaren sitter, ska finnas i bostaden när vi kommer. Om ett barn är ensamt hemma går vi inte in. Vi meddelar exakt tid per post när bytet närmar sig.

För att vårt jobb ska gå så smidigt som möjligt, ber vi dig plocka bort saker som blockerad mätaren. Tänk på att vi måste kunna stå framför mätaren vi bytet. Har du till exempel växter eller buskar framför mätarskåpet, se till att skydda dem så vi inte skadar något.

När vi byter din elmätare blir det ett kort elavbrott. Se därför till att känslig elektrisk utrustning är avstängd under tiden.

Om mätaren sitter tillgänglig på utsidan behöver du inte vara hemma. Om montören på något sätt behöver hjälp för att komma åt mätaren kontaktar vi dig med föreslagen tid.

Ett normalt mätarbyte tar ca 30 min. Strömmen kommer vara bruten ca 15-20 minuter.

Vi kommer endast ha möjlighet att göra mätarbyten, och har tyvärr inte möjlighet att utföra några mätarplatsflyttar eller mätarskåpsbyten. Om du behöver flytta en mätarplats måste du själv kontakta en behörig elinstallatör. Sedan kommer denna att registrera behov mot oss och vårt system så att allt hanteras korrekt med flytten eller bytet av elmätarskåp.

Efter elmätarbytet kan det bli ett glapp i redovisningen över din förbrukning. Du ser det i statistiken på Mina Sidor eller på fakturan. Detta kan visa sig genom att staplarna för den föregående månaden saknas på efterföljande faktura.

Du kommer att få mer detaljerad information när vi kommer ca 1-2veckor innan vi kommer och byter din mätare.

Sitter det hänglås på mätarskåpet rekommenderar vi dig att ta bort det, annars kommer det att klippas upp och ersättas med ett nytt lås som vi lämnar nyckel till, i er brevlåda.

Vi har inte rätt att utföra några upp- eller nedsäkringar i samband med mätarbytet. För att göra detta måste en auktoriserad elektriker kontaktas. Men om er huvudsäkring inte stämmer med din faktura kommer vi att ändra den i vårt fakturasystem och meddela dig om detta via brev.

Du kan antingen maila oss på ystadenergi@ystad.se eller ringa oss på 0411-57 73 00.

Publicerad 2022-05-23, Uppdaterad 2023-02-15