Pris för arbete på din anläggning

Ystad Energi utför i vissa fall arbeten på kunders anläggningar. När du som kund planerar att renovera kan du behöva flytta din mätartavla eller byta denna.

Om du planerar att renovera

Om du som kund planerar att göra förändringar på din fastighet som innebär att din elmätare t ex behöver flyttas, kan vi hjälpa dig med det. Då tar vi både ned och sätter upp elmätaren igen. Detta arbete kostar 900 kr (720 kr + 25% moms). Avgiften läggs på din nästa elnätsfaktura. 

Publicerad 2022-08-17, Uppdaterad 2023-11-14

Driftinfo