Anslutningsavgifter

Priser för att ansluta till elnätet.

 

25% moms är inkluderat i priserna. 
Priser för övriga anslutningar offereras separat, hör av dig till oss om du är intresserad av detta.

Här finner du en informationsbroschyr om att ansluta el om du vill veta mer.  

Publicerad 2018-08-17, Uppdaterad 2024-01-08

Driftinfo