Månadseffekt

Prismodellen månadseffekt gör det möjligt för dig och ditt företag att påverka era elnätskostnader – samtidigt som ni bidrar till ett hållbart energisystem. Här förklarar vi hur månadseffekt fungerar och hur ditt företag kan minska era elnätskostnader.

Detta innebär månadseffekt

Med månadseffekt betalar du och ditt företag mer om ni använder många apparater som konsumerar el vid samma tidpunkt, eftersom det kräver mer effekt, än om ni sprider ut er elförbrukning. Det blir tydligare hur stor effekt ni faktiskt använt varje månad, och redan på nästa månadsfaktura får ni betala för föregående månads elförbrukning. Detta innebär att du och ditt företag enklare får en överblick över er verksamhet och kan hitta toppar och dalar i elförbrukningen. Ni kan även följa er förbrukning på Mina Sidor.

Månadseffektens uppbyggnad

Elnätsavgiften för månadseffekt baseras 3 saker:

  • En fast avgift som du betalar till Ystad Energi.
  • En rörlig överföringsavgift som baseras på hur mycket el du använder.
  • En effektavgift som speglar ditt högsta effektuttag i kW under månaden. Allt enligt din verkliga elanvändning, fjärravläst från din elmätare.

Graf, effektavgift

Abonnemanget gynnar klimatet

Prismodellen togs fram för att fungera i framtidens elnät. Vårt samhälle blir alltmer beroende av el, samtidigt som omställningen till förnybar el ställer nya krav på vår elproduktion och våra elnät. Med fler små elproducenter av sol- och vindkraft och en ökad elförbrukning för bland annat transporter, ökar utmaningarna att hålla balansen mellan produktion och konsumtion av el.

För att klara omställningen krävs att vi tillsammans förändrar och sprider ut elförbrukningen. Effektavgiften uppmuntrar dig att se över och jämna ut företagets elförbrukning över dygnet och året. På så vis räcker befintlig infrastruktur till fler, och ni som kund bidrar dessutom aktivt till att Sverige klarar miljömålet om 100% förnybar el i elsystemet.

Effektavgiften kan jämföras med trängselskatt

När ni använder mycket el samtidigt krävs en större elledning för att få elen hem till dig. Om många använder mycket el samtidigt får vi effekttoppar, även kallat förbrukningstoppar, som gör att nätet kanske inte räcker till alla. En parallell kan dras till trängselskatt. Om alla skulle åka på vägarna samtidigt, skulle vägarna behöva byggas ut.

På samma sätt kommer ni att få betala en högre effektavgift om ni har en hög topp, eftersom det innebär en högre belastning på elnätet.  

Månadseffekt gäller för de lågspänningskunder som har 80A säkring eller större from 2023-01-01.

 

 

YEAB_graf_effektavgift_221003_3

 

Med den nya prismodellen vill vi uppmuntra företag att sprida ut sin elförbrukning.

Publicerad 2022-10-04, Uppdaterad 2023-10-09

Hur kan vi påverka våra elnätskostnader?

Med små förändringar kan du och ditt företag göra stor skillnad på fakturan.

  • Fördela elförbrukningen över dygnet och året. Kan ni till exempel köra vissa processer vid andra tider och därmed fördela elförbrukningen jämnare över dygnet? Då kan ni påverka er avgift.
  • Minska er elförbrukning. Kan ni göra mindre eller större justeringar i er förbrukning? Allt räknas. Lite här och lite där blir tillsammans ganska mycket.

Ladda ner vårt informationsblad >>