Installation av fjärrvärmecentral vid nybyggnation

När fjärrvärmeledningarna är på plats behöver du en fjärrvärmecentral för att värmen ska nå ut i din bostad. Den sköter husets interna värmefördelning och ska installeras av en behörig VVS-installatör. Denna tjänst är enbart tillgänglig för privatpersoner.

Arbete på din fastighet 

Under förutsättning att ditt hus är anslutet till vårt fjärrvärmenät (en anslutning finns) kan du låta oss ta ansvar för att installera fjärrvärme i ditt nybyggda hus. Du kan också anlita en egen godkänd rörinstallatör. Var dock noga med att det är en VVS-installatör som är certifierad att göra fjärrvärmeinstallationer. 

Installation av fjärrvärmecentral vid nybyggnation >>

Pris privat

Priser inklusive 25% moms.
En godkänd, p-märkt fjärrvärmecentral med 2 års garanti ingår.

Nyinstallation
• Grundpris: 24 500 kr

Publicerad 2022-09-18, Uppdaterad 2023-09-06

fjärrvärme12steg

 

Driftinfo

 

Arbete på gång