Avtal

Här finns villkoren för ditt fjärrvärmeavtal. Avtalsvillkoren är framtagna i samarbete med Fjärrvärmeföreningen och följer branschens rekommendationer.

I avtalsvillkoren hittar du allt om vilka åtaganden och skyldigheter som gäller mellan oss och dig, till exempel hur det fungerar med ansvar, mätning, avläsning, betalning och uppsägning. Avtalsvillkoren är baserade på Fjärrvärmelagen som innehåller bestämmelser som syftar till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka insynen i en fjärrvärmeverksamhet.

Privat

För att teckna fjärrvärmekontrakt vänligen kontakta kundservice 0411-57 73 00. Har du redan tecknat ett kontrakt hänvisar det till nedan avtalsvillkor.

Allmänna avtalsvillkor konsument (gäller fr o m 23-09-01) >>

Företag

För att teckna fjärrvärmekontrakt vänligen kontakta kundservice 0411-57 73 00. Har du redan tecknat ett kontrakt hänvisar det till nedan avtalsvillkor.

Allmänna avtalsvillkor näringsverksamhet (gäller fr om 23-09-01) >>

Publicerad 2020-09-04, Uppdaterad 2023-11-29

Fjärrvärme

 

Driftinfo

 

Arbete på gång