julian-ame-rPDlDmTdJXg-unsplash.jpg

Vi säger inte upp bundna avtal

En del elbolag utreder den juridiska möjligheten att avbryta bundna elhandelsavtal med hänvisning till klausulen ’force majeure’, det vill säga en oförutsedd händelse.

Enligt Sveriges Radios Ekonyheter, 7 september 2022

Angående Ekonyheternas rapportering vill Ystad Energi meddela att vi inte har för avsikt att avsluta våra kunders bundna elavtal.

”- Det är viktigt att våra kunder vet att deras ingångna avtal gäller och inte kommer att sägas upp i förtid. Vi hänvisar alltså inte till force majeure och bedömer heller inte att vi är i en force majeure-situation”, säger Jessica Fredson, VD på Ystad Energihandel AB.

 

 

Publicerad 2022-09-09