YEAB_laptop_elmatare.jpg

Elmätarbyten klara

Nu kan vi glädjande meddela att alla mätare i Ystad Energis elnät är utbytta och nya mätare som möter regeringens funktionskrav är på plats. Projektet är avslutat i god tid innan den fastställda tidsfristen, 1 januari 2025.

Publicerad 2023-10-16