YEAB_Energistatistik_rapport.jpg

Lättöverskådlig energistatistik

Bli ännu mer medveten om din förbrukning! På Mina Sidor (under rapportcenter) kan du nu ta ut en rapport över din årliga energistatistik. Du kan bl a se månadsöversikt i tabellform, stapeldiagram i kWh, jämföra i kWh mot vad du betalat och se din totala årsförbrukning. Ta dig gärna en titt när du har en stund över.

Publicerad 2023-08-21