YEAB_element.jpg

Fjärrvärmepriser 2024

Efter några år av oförändrade fjärrvärmepriser tvingades vi att göra en höjning vid förra årsskiftet. Nu krävs det igen, denna gång med en ökning av det rörliga priset om 20 öre/kWh (inkl moms) för alla priskategorier. Höjningen sker p g a extremt kraftigt ökade bränslekostnader, räntekostnader samt drift- och underhållskostnader.

Omvärlden påverkar

Energibranschen står mitt i en omställning. Förändringarna inom marknaden märks tydligt även för fjärrvärmen, som svarar för ungefär hälften av uppvärmningen i Sverige. Kriget i Ukraina har lett till en stor brist på bränsle i Europa. Länder som tidigare importerat återvunnet trä och skogsrester därifrån vänder sig nu till andra nationer. Detta har skapat stor efterfrågan, medan tillgången har minskat.

Fjärrvärmen här hemma i Sverige berörs nu av de kraftigt höjda priserna, vilket i sin tur påverkar Ystad Energi - som sedan 2019 har en helt fossilfri fjärrvärmeproduktion. Inköpspriset har stigit med hela 70% från augusti 2022 till augusti 2023.

Extremt höga priser

Ystad Energi har haft en lång period med stabila priser, men när fjärrvärmeindustrin nu står inför betydande utmaningar berör det alla fjärrvärmeleverantörer i Sverige. De extremt ökade kostnaderna på förnybart biobränsle, ökade räntekostnader samt drift- och underhållskostnader gör att vi nu nödgas höja vårt fjärrvärmepris med 20 öre/kWh inkl moms från 1 januari 2024.

Den beslutade anpassningen av fjärrvärmepriset är satt så lågt som det är möjligt, givet den mycket höga kostnadsutvecklingen för flis om cirka 70%. Ystad Energi tar inte ut hela kostnadsökningen hos kunderna och kommer därmed göra ett sämre resultat, halva resultatet mot vad som budgeterats för 2024.

Läs artikel i Ystads Allehanda där vår fjärrvärmechef berättar mer >>

Prisutvecklingen för vår fjärrvärme hålls nere genom att det ständigt arbetas med effektivisering och att det produceras värme från flera olika källor. I snitt har prisutvecklingen på Ystad Energis fjärrvärme legat under 1% årligen sedan 2013. Under denna tioårsperiod har vi höjt priset med 7% jämfört med konsumentprisindex på 25,5%. Denna gång blir höjning större, se ny månadskostnad nedan:

Exempel prisförändring
Normalvilla 20 000 kWh: 333 kr höjn/mån
Mindre lägenhet 6 000 kWh: 100 kr höjn/mån
Större lägenhet 11 000 kWh: 183 kr höjn/mån

100% förnybar

Vår fjärrvärme är 100% förnybar sedan december 2019 och arbetet fortsätter dagligen för att det ska så förbli. Stort tack till alla fjärrvärmekunder som har valt ett hållbart och fossilfritt uppvärmningssätt.

 

 

Publicerad 2023-10-17, Uppdaterad 2023-10-19